Nařízení vlády č. 325/2018 Sb.Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Čiastka 157/2018
Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené