Nařízení vlády č. 323/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Čiastka 157/2018
Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2019

Pôvodný predpis

20.12.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené