Sdělení č. 317/2018 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 156/2018
Platnosť od 20.12.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené