Sdělení č. 311/2018 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti

Čiastka 154/2018
Platnosť od 20.12.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené