Vyhláška č. 277/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Čiastka 139/2018
Platnosť od 07.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019

277

VYHLÁŠKA

ze dne 3. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., k provedení § 38b odst. 4 a § 75 odst. 5 a 6 veterinárního zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, se mění takto:

1. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2

Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů

Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů (dále jen „vývozní paušální částka“) je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce a stanoví se na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu veterinární kontroly.“.

2. V § 5 se za text „2018 a 2019“ vkládají slova „(dále jen „dovozní paušální částka“)“ a slova „této vyhlášky“ se nahrazují slovy „č. 2 k této vyhlášce“.

3. Vkládá se příloha č. 1, která zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 389/2017 Sb.

VÝŠE VÝVOZNÍ PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY

Živá zvířata

Vývozní komoditaVývozní paušální částka
Kopytníci500 Kč/ZHI*)
Zvířata určená pro zoologické zahrady a zvířata chovaná v zařízeních schválených podle § 55 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí500 Kč/ZHI*)
Drůbež, běžci a jednodenní kuřata100 Kč/ZHI*)
Sperma, vaječné buňky, embrya, násadová vejce, oplodněné jikry a plemenivo včel100 Kč/ZHI*)
Ostatní100 Kč/ZHI*)

Živočišné produkty

Vývozní komoditaVývozní paušální částka
Mléko a mléčné výrobky500 Kč/ZHI*)
Maso a masné výrobky500 Kč/ZHI*)
Ostatní živočišné produkty100 Kč/ZHI*)
Krmiva100 Kč/ZHI*)
Vedlejší živočišné produkty100 Kč/ZHI*)

*) ZHI - započatá hodina výkonu veterinární kontroly zásilky jednoho inspektora podílejícího se na kontrole.“.

Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 2.

4. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 389/2017 Sb.

VÝŠE DOVOZNÍ PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY

Živočišné produkty

Vstupující komoditaParametry zásilkyDovozní paušální částka
Produkty živočišného původu a vedlejší produkty živočišného původudo 6 tun včetně1800 Kč / zásilka
do 46 tun včetně1800 Kč a za každou započatou tunu
nad 6 tun 250 Kč
nad 46 tun20000 Kč / zásilka

Živá zvířata

Vstupující komoditaParametry zásilkyDovozní paušální částka
Živá zvířata
živé ryby
do 40000 kusů1200 Kč / zásilka
nad 40000 kusů1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
a) plazi
b) obojživelníci
c) bezobratlí
do 1000 kusů1200 Kč / zásilka
nad 1000 kusů1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
a) psi
b) kočky
c) fretky
500 Kč / kus
Max. 1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
a) drůbež
b) násadová vejce
c) rybí jikry
d) drobná pernatá zvěř
e) králíci
f) drobná srstnatá zvěř
1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
a) ptáci
b) hlodavci
c) hmyzožravci
d) malí savci
e) letouni
f) zvířata určená pro zoologické zahrady
g) kožešinová zvířata
1400 Kč / zásilka

A. Tranzit produktů a živých zvířat

Vstupující komoditaDovozní paušální částka
bez rozlišení1800 Kč / zásilka
+ 600 Kč / ZČHI*)

*) ZČHI - započatá čtvrthodina jednoho inspektora podílejícího se na kontrole.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.