Nález č. 261/2018 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 18/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 132/2018
Platnosť od 15.11.2018
Účinnosť od 15.11.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené