Sdělení č. 260/2018 Sb.Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu

Čiastka 131/2018
Platnosť od 15.11.2018
Účinnosť od 15.11.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.11.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.11.2018

Pôvodný predpis

15.11.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené