Vyhláška č. 250/2018 Sb.Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019

Čiastka 126/2018
Platnosť od 07.11.2018
Účinnosť od 01.01.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2019

Pôvodný predpis

07.11.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené