Nařízení vlády č. 245/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 123/2018
Platnosť od 29.10.2018
Účinnosť od 01.11.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené