Sdělení č. 238/2018 Sb.Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 47/18 ohledně možnosti soudu nenařídit veřejné zasedání k projednání stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy trestního řízení

Čiastka 119/2018
Platnosť od 23.10.2018
Účinnosť od 23.10.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.10.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

23.10.2018

Pôvodný predpis

23.10.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené