Sdělení č. 237/2018 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019

Čiastka 119/2018
Platnosť od 23.10.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené