Sdělení č. 236/2018 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Čiastka 119/2018
Platnosť od 23.10.2018

236

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 11. října 2018,

kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění


Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 470/2011 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., vyhlašuje, že od 1. ledna 2019 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 3000 Kč.


Ministryně:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené