Sdělení č. 231/2018 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo)

Čiastka 115/2018
Platnosť od 16.10.2018

OBSAH

I.
II.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené