Vyhláška č. 229/2018 Sb.Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II

Čiastka 114/2018
Platnosť od 16.10.2018
Účinnosť od 24.10.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.10.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

24.10.2018

Pôvodný predpis

16.10.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené