Sdělení č. 226/2018 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo)

Čiastka 112/2018
Platnosť od 09.10.2018

OBSAH

I.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené