Sdělení č. 159/2018 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Čiastka 82/2018
Platnosť od 09.08.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené