Sdělení č. 114/2018 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

Čiastka 57/2018
Platnosť od 21.06.2018
Účinnosť od 01.07.2018

OBSAH

114

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 12. června 2018

o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)


Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. července 2018 aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), zavedeného sdělením Českého statistického úřadu č. 525/2002 Sb., ze dne 18. listopadu 2002, o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF), ve znění sdělení Českého statistického úřadu č. 513/2004 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 412/2011 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 332/2015 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 206/2016 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 419/2016 Sb. a sdělení Českého statistického úřadu č. 450/2017 Sb.

Do aktualizovaného Číselníku měn a fondů jsou promítnuty změny z mezinárodní normy ISO 4217, kterou na svých internetových stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Změny jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

Platné znění aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.


Předseda:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.


Příloha

Tab. č. 1: Zavedená položka Číselníku měn a fondů (ČMF) s účinností od 1. července 2018:

MěnaAlfabetický kódNumerický kódPoznámka
ukíjaMRU929nový název
nové kódy (alfabetický i numerický)

Tab. č. 2: Zrušené položky Číselníku měn a fondů (ČMF) k 30. červnu 2018:

MěnaAlfabetický kódNumerický kód
dobraSTD678
ouguiyaMRO478

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené