Zákon č. 112/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 56/2018
Platnosť od 16.06.2018
Účinnosť od 01.06.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené