Zákon č. 58/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Čiastka 20/2017
Platnosť od 03.03.2017
Účinnosť od 01.10.2017

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2017 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.10.2017

Pôvodný predpis

03.03.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené