475

VYHLÁŠKA

ze dne 27. prosince 2017,

kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 92 odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., v dohodě s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 59 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., v dohodě s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 74 písm. a) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., v dohodě s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 70 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a v dohodě s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 69 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky):


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 152/2000 Sb.

Čl. I

V § 17 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb. a vyhlášky č. 368/2008 Sb., se částka „1500 Kč“ nahrazuje částkou „2000 Kč“ a částka „1600 Kč“ se nahrazuje částkou „2100 Kč“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 233/2000 Sb.

Čl. II

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002 Sb., vyhlášky č. 188/2002 Sb., vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 320/2009 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb. a vyhlášky č. 91/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 1 se částka „1500 Kč“ nahrazuje částkou „2000 Kč“ a částka „1600 Kč“ se nahrazuje částkou „2100 Kč“.

2. V § 12 odst. 2 se částka „1500 Kč“ nahrazuje částkou „2000 Kč“ a částka „1600 Kč“ se nahrazuje částkou „2100 Kč“.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky č. 59/2002 Sb.

Čl. III

V § 1 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb. a vyhlášky č. 442/2009 Sb., se částka „1500 Kč“ nahrazuje částkou „2000 Kč“ a částka „1600 Kč“ se nahrazuje částkou „2100 Kč“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna vyhlášky č. 409/2003 Sb.

Čl. IV

V § 10 odst. 1 vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb. a vyhlášky č. 368/2008 Sb., se částka „1500 Kč“ nahrazuje částkou „2000 Kč“ a částka „1600 Kč“ se nahrazuje částkou „2100 Kč“.

ČÁST PÁTÁ

Změna vyhlášky č. 294/2012 Sb.

Čl. V

V § 6 odst. 1 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, se částka „1600 Kč“ nahrazuje částkou „2100 Kč“ a částka „1500 Kč“ se nahrazuje částkou „2000 Kč“.


ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Metnar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené