Sdělení č. 465/2017 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů

Čiastka 167/2017
Platnosť od 22.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018

465

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 15. prosince 2017

o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů


Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2018 aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů.

Český statistický úřad zavedl TNM klasifikaci zhoubných novotvarů sdělením č. 49/2005 Sb., ze dne 17. ledna 2005. Tato klasifikace byla aktualizována sdělením č. 324/2010 Sb., ze dne 19. listopadu 2010.

TNM klasifikace zhoubných novotvarů je systém pro popis anatomického rozsahu nemocí založený na určení tří složek: T - rozsah primárního nádoru, N - nepřítomnost či přítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách, M - nepřítomnost či přítomnost vzdálených metastáz.

Platné znění aktualizované TNM klasifikace zhoubných novotvarů bude k dispozici k objednání prostřednictvím kontaktních informací na internetových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/tnm-klasifikace-zhoubnych-novotvaru.


Místopředseda Českého statistického úřadu:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené