Sdělení č. 464/2017 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

Čiastka 167/2017
Platnosť od 22.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené