Sdělení č. 464/2017 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

Čiastka 167/2017
Platnosť od 22.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2018

Pôvodný predpis

22.12.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené