Sdělení č. 451/2017 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Čiastka 160/2017
Platnosť od 15.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené