Sdělení č. 450/2017 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

Čiastka 160/2017
Platnosť od 15.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018

OBSAH

450

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 13. prosince 2017

o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)


Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2018 aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), zavedeného sdělením Českého statistického úřadu č. 525/2002 Sb., ze dne 18. listopadu 2002, o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF), ve znění sdělení Českého statistického úřadu č. 513/2004 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 412/2011 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 332/2015 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 206/2016 Sb. a sdělení Českého statistického úřadu č. 419/2016 Sb.

Do aktualizovaného Číselníku měn a fondů jsou promítnuty změny z mezinárodní normy ISO 4217, kterou na svých internetových stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Změny jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

Platné znění aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.


Místopředseda Českého statistického úřadu:

Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.


Příloha

Tab. č. 1: Zavedená položka Číselníku měn a fondů (ČMF) s účinností od 1. ledna 2018:

MěnaAlfabetický kódNumerický kódPoznámka
dobraSTN930nové kódy
(alfabetický i numerický)

Tab. č. 2: Změna českého názvu měny v Číselníku měn a fondů (ČMF) od 1. ledna 2018:

Měna od 1.1. 2018Měna do 31.12. 2017Poznámka
filipínské pisofilipínské pesostávající kódy zůstávají nezměněny
alfabetický kód: PHP
numerický kód: 608

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené