Vyhláška č. 437/2017 Sb.Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby

Čiastka 157/2017
Platnosť od 15.12.2017
Účinnosť od 01.02.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené