Sdělení č. 420/2017 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

Čiastka 149/2017
Platnosť od 11.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2018

Pôvodný predpis

11.12.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené