Nařízení vlády č. 374/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

Čiastka 131/2017
Platnosť od 13.11.2017
Účinnosť od 28.11.2017

374

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. října 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

Vláda nařizuje podle § 64 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen „zákon“):


Čl. I

Nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, se mění takto:

1. § 1 zní:

㤠1

Agentura práce nemůže pro cizince zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele pro práci v podzemí hlubinných dolů nebo pro takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou druhů prací uvedených v příloze k tomuto nařízení.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2. Příloha včetně nadpisu zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 64/2009 Sb.

Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

524 Ostatní pracovníci v oblasti prodeje

721 Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci

722 Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) 741 Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení

751 Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci

753 Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech

812 Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

814 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru

815 Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků

816 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 818 Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení

821 Montážní dělníci výrobků a zařízení

833 Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají

834 Obsluha pojízdných zařízení“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. V případě pracovních poměrů nebo dohod o pracovní činnosti uzavřených mezi zaměstnancem a agenturou práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se postupuje podle nařízení vlády č. 64/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. V případě pracovních poměrů nebo dohod o pracovní činnosti uzavřených mezi zaměstnancem a agenturou práce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s povolením k zaměstnání vydaným na základě žádosti podané Úřadu práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení anebo v souladu se zaměstnaneckou kartou nebo modrou kartou vydanou na základě žádosti podané příslušnému orgánu přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se postupuje podle nařízení vlády č. 64/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.