Vyhláška č. 373/2017 Sb.Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018

Čiastka 130/2017
Platnosť od 13.11.2017
Účinnosť od 01.01.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2018

Pôvodný predpis

13.11.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené