Nařízení vlády č. 360/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

Čiastka 126/2017
Platnosť od 31.10.2017
Účinnosť od 01.01.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2018

Pôvodný predpis

31.10.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené