Sdělení č. 324/2017 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

Čiastka 110/2017
Platnosť od 04.10.2017

324

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 27. září 2017

o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)


Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2018 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG (dále jen „klasifikace IR-DRG“), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 427/2005 Sb., ze dne 13. října 2005, o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), ve znění pozdějších předpisů.

Klasifikace IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups - Mezinárodní zpřesněné skupiny vztažené k diagnóze) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.

Pro klasifikaci IR-DRG se pro rok 2018 vydává definiční manuál, verze 015 (formát pdf), program pro automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace (tzv. grouper), česká verze 015 a závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG, verze 015. Pro klasifikaci IR-DRG pacientů v akutní nemocniční péči během roku 2016 (referenční období) je v platnosti definiční manuál, verze 013.2016 (formát pdf), program pro automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace (tzv. grouper), česká verze 012.2015 a závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG, verze 013.2016. Za vydání a distribuci výše uvedených materiálů odpovídá Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.

Definiční manuál a grouper pro klasifikaci IR-DRG lze obdržet v elektronické podobě postupem uvedeným na webových stránkách www.mzcr.cz. Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG jsou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách.


Předsedkyně:

prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené