Vyhláška č. 281/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům

Čiastka 99/2017
Platnosť od 04.09.2017
Účinnosť od 01.10.2017

281

VYHLÁŠKA

ze dne 23. srpna 2017,

kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům

Ministerstvo obrany stanoví podle § 70a odst. 2 a § 77 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 263/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům, se mění takto:

1. V § 2 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Je-li voják, který dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, jímž si zvýšil nebo rozšířil své vzdělání na základě dohody uzavřené se služebním orgánem podle § 60 zákona o vojácích z povolání, služebně zařazen na služební místo, pro které je požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a voják získal toto vzdělání studiem v magisterském studijním programu navazujícím na jím absolvovaný bakalářský studijní program bez uzavření takové dohody, lze mu přiznat kvalifikační příspěvek ve výši 100000 Kč, není-li dále stanoveno jinak.

(4) Je-li voják služebně zařazen na služební místo, pro které je požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a voják získal toto vzdělání studiem v magisterském studijním programu navazujícím na jím absolvovaný bakalářský studijní program, kterými si zvýšil nebo doplnil své dosavadní vzdělání, ale pro dosažení tohoto vzdělání v žádném z uvedených studijních programů neuzavřel se služebním orgánem dohodu podle § 60 zákona o vojácích z povolání, lze mu přiznat kvalifikační příspěvek ve výši 250000 Kč v případě, že doposud nebyl zařazen na služební místo, pro které je vysokoškolské vzdělání požadováno.“.

2. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5

Výše jízdného a postup pro určení nejkratší kilometrové vzdálenosti

(1) Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti je stanovena v příloze k této vyhlášce.

(2) Pro určení nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti mezi místem bydliště a místem výkonu služby se využívá informační systém veřejné správy obsahující data o dálniční a silniční síti ve vlastnictví České republiky.“.

3. Příloha zní:

„Příloha k vyhlášce č. 281/2017 Sb.

Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti

Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti je stanovena takto:

Kilometrová
vzdálenost
Výše jízdnéhoKilometrová
vzdálenost
Výše jízdnéhoKilometrová
vzdálenost
Výše jízdného
kmkmkm
do 514,-větší než 231 až 240208,-větší než 520 až 530492,-
větší než 5 až 1017,-větší než 240 až 250221,-větší než 530 až 540502,-
větší než 10 až 1525,-větší než 250 až 260230,-větší než 540 až 550512,-
větší než 15 až 2028,-větší než 260 až 270239,-větší než 550 až 560522,-
větší než 20 až 2532,-větší než 270 až 280248,-větší než 560 až 570532,-
větší než 25 až 3037,-větší než 280 až 290254,-větší než 570 až 580542,-
větší než 30 až 3542,-větší než 290 až 300262,-větší než 580 až 590552,-
větší než 35 až 4047,-větší než 300 až 310272,-větší než 590 až 600562,-
větší než 40 až 4552,-větší než 310 až 320282,-větší než 600 až 610572,-
větší než 45 až 5057,-větší než 320 až 330292,-větší než 610 až 620582,-
větší než 50 až 5561,-větší než 330 až 340302,-větší než 620 až 630592,-
větší než 55 až 6066,-větší než 340 až 350312,-větší než 630 až 640602,-
větší než 60 až 7071,-větší než 350 až 360322,-větší než 640 až 650612,-
větší než 70 až 8077,-větší než 360 až 370332,-větší než 650 až 660622,-
větší než 80 až 9082,-větší než 370 až 380342,-větší než 660 až 670632,-
větší než 90 až 10089,-větší než 380 až 390352,-větší než 670 až 680642,-
větší než 100 až 11097,-větší než 390 až 400362,-větší než 680 až 690652,-
větší než 110 až 120107,-větší než 400 až 410372,-větší než 690 až 700662,-
větší než 120 až 130115, -větší než 410 až 420382,-větší než 700 až 710672,-
větší než 130 až 140122,-větší než 420 až 430392,-větší než 710 až 720682,-
větší než 140 až 150131,-větší než 430 až 440402,-větší než 720 až 730692,-
větší než 150 až 160137,-větší než 440 až 450412,-větší než 730 až 740702,-
větší než 160 až 170145,-větší než 450 až 460422,-větší než 740 až 750712,-
větší než 170 až 180153,-větší než 460 až 470432,-větší než 750 až 760722,-
větší než 180 až 190163,-větší než 470 až 480442,-větší než 760 až 770732,-
větší než 190 až 200171, -větší než 480 až 490452,-větší než 770 až 780742,-
větší než 200 až 210180, -větší než 490 až 500462,-větší než 780 až 790752,-
větší než 210 až 220192, -větší než 500 až 510472,-větší než 790 až 800762,-
větší než 220 až 230200,-větší než 510 až 520482,-větší než 800 až 810772,-

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2017.


Ministr:

MgA. Stropnický v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené