Zákon č. 256/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 90/2017
Platnosť od 18.08.2017
Účinnosť od 01.01.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené