Nařízení vlády č. 223/2017 Sb.Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

Čiastka 81/2017
Platnosť od 31.07.2017
Účinnosť od 15.08.2017

223

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. července 2017

o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

Vláda nařizuje podle § 181a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 222/2017 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Pro účely vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování podle § 42n zákona

a) je významnou investicí taková investice, při níž jsou na území České republiky investovány peněžní prostředky nejméně ve výši 75000000 Kč a při níž je na území České republiky zároveň vytvořeno nejméně 20 nových pracovních míst,

b) lze investování peněžních prostředků ve výši uvedené v písmenu a) nahradit v části odpovídající nejvýše 60 % investováním jiného majetku uvedeného v § 42n odst. 1 písm. b) zákona,

c) má podstatný vliv na podnikání obchodní korporace činnost cizince, který je statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo prokuristou obchodní korporace, v níž počet všech těchto osob nepřesáhne celkem 5,

d) cizinec, který žádá o vydání nebo prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako společník obchodní korporace, disponuje alespoň 30% podílem v této obchodní korporaci.


§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Havlíček, MBA, v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.