Nařízení vlády č. 178/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 65/2017
Platnosť od 26.06.2017
Účinnosť od 01.08.2017

178

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. června 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb., nařízení vlády č. 368/2012 Sb., nařízení vlády č. 365/2013 Sb. a nařízení vlády č. 155/2016 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Oční optika“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slovo „udané“ nahrazuje slovem „stanovené“.

2. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slovo „uzávěrky“ nahrazuje slovem „závěrky“, za větu druhou se vkládá věta „Vedení účetnictví, včetně jednoduchého účetnictví.“ a na konci se doplňuje odstavec, který zní:

„V rámci živnosti lze dále provádět zpracování a výpočet mezd, platů, odměn, cestovních a dalších náhrad, včetně zákonných srážek, zejména výpočet pojistného na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění, záloh na daň z příjmů fyzických osob a exekučních srážek.“.

3. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ zrušuje.

4. V příloze č. 2 v části „OBSAH Živnosti vázané“ se živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ zrušuje.

5. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací“ ve sloupci Živnost text zní:

„Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací“.

6. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slova „a prodej“ nahrazují slovy „ , prodej a skladování“ a za větu třetí se vkládají věty „Výzkum, vývoj a výroba munice. Ničení, znehodnocování a delaborace munice. Nákup, prodej a skladování munice.“.

7. V příloze č. 3 v části „OBSAH Živnosti koncesované“ se živnost „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací“ nahrazuje živností „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací“.

8. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 38 „Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se za slovo „zbraní“ vkládá slovo „ , střeliva“.

9. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 48 „Velkoobchod a maloobchod“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se za slovo „výbušnin“ vkládá slovo „ , munice“.

10. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 49 „Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se za slovo „střelivem“ vkládá slovo „ , municí“.

11. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 52 „Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se na konci doplňuje odstavec, který zní:

„Obsahem činnosti není skladování výbušnin, munice a bezpečnostního materiálu a uschovávání zbraní a střeliva.“.

12. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 53 „Zasilatelství a zastupování v celním řízení“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se slova „ , přičemž alespoň buď místo, z nějž se přepravuje, nebo to, do nějž se přepravuje, musí být na území České republiky“ zrušují.

13. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 59 „Pronájem a půjčování věcí movitých“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se za slovo „střeliva“ vkládá slovo „ , munice“.

14. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 62 „Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se za slovo „výbušnin“ vkládá slovo „ , munice“.

15. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 64 „Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se slova „vývoje zbraní, střeliva, výbušnin“ nahrazují slovy „výzkum a vývoj výbušnin a munice a vývoj střeliva, zbraní“.

16. V příloze č. 4 Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností u oboru činnosti č. 73 „Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí“ ve sloupci Obsahová náplň oboru činnosti se za větu „Provádění ohňostrojů a činnost kaskadérů.“ vkládá věta „Provozování paintballových a laserových střelnic.“ a slova „pořádání loterií a jiných podobných“ se nahrazují slovy „provozování hazardních“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Havlíček, MBA, v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.