Nařízení vlády č. 175/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 64/2017
Platnosť od 22.06.2017
Účinnosť od 01.07.2017

175

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. června 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., nařízení vlády č. 346/2016 Sb. a nařízení vlády č. 427/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnostSlužební tarif v Kč měsíčně
Vojín11770
Svobodník22590
Desátník23870
Četař25280
Rotný29480
Rotmistr31580
Nadrotmistr33700
Praporčík36030
Nadpraporčík38590
Štábní praporčík50280
Poručík33910
Nadporučík38590
Kapitán44440
Major50280
Podplukovník56130
Plukovník67820
Brigádní generál79520
Generálmajor91200
Generálporučík102900
Armádní generál114580“.

2. V § 2 odstavec 2 zní:

(2) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnostSlužební tarif v Kč měsíčně
Vojín11770
Svobodník12200
Desátník12630
Četař13060
Rotný13490
Rotmistr13910
Nadrotmistr14340“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:

MgA. Stropnický v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené