Sdělení č. o1/c126/2016 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 134/2016 Sb.

Čiastka 126/2016
Platnosť od 03.10.2016
Účinnosť od 03.10.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
03.10.2016 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

03.10.2016

Pôvodný predpis

03.10.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené