Nařízení vlády č. 99/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky

Čiastka 40/2016
Platnosť od 06.04.2016
Účinnosť od 01.05.2016

99

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. března 2016,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky

Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 Ústavy České republiky:


§ 1

Nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky, se zrušuje.


§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2016.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené