Vyhláška č. 74/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb.

Čiastka 29/2016
Platnosť od 18.03.2016
Účinnosť od 01.04.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené