Vyhláška č. 59/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb.

Čiastka 23/2016
Platnosť od 24.02.2016
Účinnosť od 01.03.2016

59

VYHLÁŠKA

ze dne 11. února 2016,

kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 5 odst. 7 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 407/2001 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb.:


Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb., zní:

„Příloha k vyhlášce č. 243/2009 Sb.

Seznam osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími:

Oddíl A.

Seznam soudně toxikologických laboratoří

Právnická nebo fyzická osoba:
sídlo právnické osoby / místo trvalého pobytu fyzické osoby
Název pracoviště:Adresa pracoviště:IČO právnické nebo fyzické osoby:
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
- Soudně - toxikologická laboratoř Ústav klinické biochemie a diagnostiky Úsek klinické a forensní toxikologieSokolská 581, 500 05 Hradec Králové00179906
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
- Ústav soudního lékařstvíŠrobárova 50, 100 34 Praha 1000064173
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2, 180 81 Praha 8
- Oddělení soudního lékařstvíBudínova 2, 180 81 Praha 800064211
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
- Ústav soudního lékařství a medicínského právaHněvotínská 3, 775 09 Olomouc00098892
Fakultní nemocnice Plzeň
Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
- Ústav soudního lékařství toxikologická laboratořKarlovarská 48, 301 66 Plzeň00669806
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava -Poruba
- Ústav soudního lékařství17. listopadu 1790 708 52 Ostrava - Poruba00843989
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
- Ústav soudního lékařstvíTvrdého 2a, 662 99 Brno00159816
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 357/10, 460 01 Liberec I - Staré Město
- Centrum laboratorní medicíny Oddělení klinické a soudní toxikologieHusova 357/10, 460 01 Liberec I-Staré Město27283933
Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Most, o. z. J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
- OKB - toxikologická laboratořJ. E. Purkyně 270, 434 64 Most25488627
Krajská zdravotní, a.s.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
- Oddělení soudního lékařství a toxikologie. Toxikologická laboratořSociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem25488627
Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
- Laboratoř klinické chemie Pracoviště klinické a soudní toxikologieB. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice26068877
Nemos Sokolov s.r.o.
Za Císařským mlýnem 1115/2, 170 00 Praha 7
- Oddělení soudního lékařství Toxikologická laboratořSlovenská 545, 356 01 Sokolov24747246
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
- Toxikologická laboratoř pro Oddělení soudního lékařství a Oddělení klinické biochemie a diagnostikyKyjevská 44, 532 03 Pardubice27520536
Laboratoře AGEL a.s.
Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín
- Ústav kvalifikovaný pro znaleckou činnost P & R LAB a.s., Laboratoř biochemie, oddělení instrumentálních metodRevoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín16628373
Ústřední vojenská nemocnice Praha -Vojenská fakultní nemocnice Praha
U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
- Vojenský ústav soudního lékařstvíU vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 661383082
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Ústav soudního lékařství
- Oddělení toxikologieKe Karlovu 2, 128 08 Praha 200064165
- Oddělení dopingové kontrolyNehvizdská 8, 198 00 Praha 9

Oddíl B.

Seznam laboratoří zdravotních ústavů

Právnická nebo fyzická osoba:
sídlo právnické osoby / místo trvalého pobytu fyzické osoby
Název pracoviště:Adresa pracoviště:IČO právnické nebo fyzické osoby:
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
- Centrum zdraví a životního prostředíŠrobárova 49/48, 100 42 Praha 1075010330
- Centrum hygieny práce a pracovního lékařstvíŠrobárova 49/48, 100 42 Praha 10
- Centrum podpory veřejného zdravíŠrobárova 49/48, 100 42 Praha 10
- Centrum potravin, zdraví a výživyPalackého 3a, 612 42 Brno
- Centrum epidemiologie a mikrobiologieŠrobárova 49/48, 100 42 Praha 10
- Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnostiŠrobárova 49/48, 100 42 Praha 10
Vojenský zdravotní ústav Praha
U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
- Laboratoř toxikologie a plynové chromatografieU vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 660162694
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava
- Centrum klinických laboratoříPartyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava71009396
- Centrum hygienických laboratoříBudova VÚHŽ a.s., Dobrá 240, 739 51 Frýdek Místek
- Centrum hygienických laboratoříTěreškovové 2206, 734 01 Karviná - Mizerov
- Centrum hygienických laboratoříPartyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava
- Centrum hygienických laboratoříVrchlického 57, 587 25 Jihlava
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
- Centrum hygienických laboratoříPasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem71009361
- Centrum imunologie a mikrobiologieNa Kabátě 229, 400 11 Ústí nad Labem
- Odbor hygienických laboratoří Karlovy VaryZávodní 94, 360 06 Karlovy Vary
- Centrum hygienických laboratoříFrantiška Kloze 2316, 272 01 Kladno
- Centrum hygienických laboratoří17. listopadu 1 17, 301 00 Plzeň
- Oddělení laboratoříU Sila 1139, 463 11 Liberec 30
- Zkušební laboratoř Hradec Královéul. Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové
- Zkušební laboratoř Hradec Královéul. Nezvalova 958, 500 03 Hradec Králové

Oddíl C.

Seznam specializovaných diagnostických, vědecko-výzkumných a výukových pracovišť vysokých škol

Právnická nebo fyzická osoba:
sídlo právnické osoby / místo trvalého pobytu fyzické osoby
Název pracoviště:Adresa pracoviště:IČO právnické nebo fyzické osoby:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
- Katedra chemieKamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol60460709
- Katedra rostlinné výrobyKamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31 a, 370 05 České Budějovice
Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV JU)60076658
- Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický (VÚRH)Zátiší 728/11, 389 25 Vodňany
Masarykova univerzita v Brně
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
Lékařská fakulta
- Farmakologický ústavKamenice 5, 625 00 Brno00216224
- Ústav fyziologie CEITEC MUKamenice 5, 625 00 Brno
Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
Přírodovědecká fakulta
- Katedra chemie30. dubna 22, 701 03 Ostrava61988987
Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
1. lékařská fakulta
- Farmakologický ústavAlbertov 4, 128 00 Praha 200216208
- Fyziologický ústavAlbertov 5, 128 00 Praha 2
- Laboratoř biochemické neurofarmakologieAlbertov 4, 128 00 Praha 2
- Ústav biochemie a experimentálni onkológieU Nemocnice 5, 128 53 Praha 2
- Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostikyU Nemocnice 2, 128 53 Praha 2
- Ústav lékařské biochemieKateřinská 32, 121 08 Praha
- Ústav patologické fyziologieU Nemocnice 5, 128 53 Praha 2
- Ústav pro histologii a embryológiiAlbertov 4, 128 00 Praha 2
- Klinika adiktologieApolinářská 4, 128 00, Praha 2
- Ústav soudního lékařství a toxikologieKe Karlovu 2,128 00, Praha 2
2. lékařská fakulta
- Farmakologický ústavPlzeňská 221/130, 150 00 Praha 5
- Anatomický ústavU Nemocnice 3, 128 00 Praha 2
- Ústav biologie a lékařské genetikyV Úvalu 84, 150 06 Praha 5
- Ústav fyziologiePlzeňská 221/130, 150 00 Praha 5
- Ústav klinické biochemie a patobiochemieV Úvalu 84, 150 06 Praha 5
- Ústav lékařské chemie a biochemiePlzeňská 221/130, 150 00 Praha 5
- Ústav patologické fyziologiePlzeňská 221/130, 150 00 Praha 5
3. lékařská fakulta
- Ústav farmakologieRuská 87, 100 00 Praha 10
- Ústav normálni, patologické a klinické fyziologieKe Karlovu 4, 120 00 Praha 2
- Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, NUDZTopolová 748, 250 67 Klecany 91
Lékařská fakulta v Hradci Králové
- Radioizotopové laboratoře a viváriumŠimkova 870, 500 38 Hradec Králové
- Ústav farmakologieŠimkova 870, 500 38 Hradec Králové
- Ústav fyziologieŠimkova 870, 500 38 Hradec Králové
- Ústav lékařské biochemieŠimkova 870, 500 38 Hradec Králové
Lékařská fakulta v Plzni
- Dětská klinikaAlej Svobody 80, 304 60 Plzeň
- Ústav farmakologie a toxikologieKarlovarská 48, 301 66 Plzeň
- Ústav fyziologieLidická 1, 301 66 Plzeň
- Ústav hygienyLidická 1, 301 66 Plzeň
- Ústav lékařské chemie a biochemieKarlovarská 48, 301 66 Plzeň
- Ústav patologické fyziologieLidická 1, 301 66 Plzeň
- Uživatelské zařízení (Centrální zvěřinec)Karlovarská 48, 301 66 Plzeň
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
- Botanická zahrada léčivých rostlinHeyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
- Katedra analytické chemieHeyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
- Katedra biofyziky a fyzikální chemieHeyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
- Katedra biochemických vědHeyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
- Katedra biologických a lékařských vědHeyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
- Katedra farmaceutické botaniky a ekologieHeyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
- Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčivHeyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
- Katedra farmaceutické technologieHeyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
- Katedra farmakognozieHeyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
- Katedra farmakologie a toxikologieHeyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
- Katedra anorganické a organické chemieHeyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Přírodovědecká fakulta
- Katedra anorganické chemieHlavová 2030, 128 40 Praha 2
- Katedra fyziologie živočichůViničná 7, 128 44 Praha 2
- Katedra organické chemieAlbertov 6, 128 43, Praha 2
- Katedra biochemieAlbertov 6, 128 43, Praha 2
Univerzita obrany
Kounicova 65 612 00 Brno
Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci KrálovéTřebešská 1575,500 01 Hradec Králové
- Katedra toxikologie a vojenské farmacieŠimkova 878/15, 500 03 Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové60162694
- ViváriumSokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničeníSídliště V. Nejedlého 691, 682 03 Vyškov
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8 771 47 Olomouc
Lékařská fakulta
- Centrum pro práci s laboratorními zvířatyHněvotínská 3, 775 15 Olomouc61989592
- Ústav farmakologieHněvotínská 3, 775 15 Olomouc
- Ústav patologické fyziologieHněvotínská 3, 775 15 Olomouc
- Ústav molekulárni a translační medicínyKřížkovského 8, 771 47 Olomouc
Přírodovědecká fakulta
- Katedra analytické chemietř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Univerzita Pardubice
Studentská 95 532 10 Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
- Katedra analytické chemienám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice00216275
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého 1/3 612 42 Brno
Farmaceutická fakulta
- Ústav chemických léčivPalackého 1/3, 612 42 Brno62157124
- Ústav přírodních léčivPalackého 1/3, 612 42 Brno
- Ústav technologie lékůPalackého 1/3, 612 42 Brno
- Ústav aplikované farmaciePalackého 1/3, 612 42 Brno
- Ústav humánní farmakologie a toxikologiePalackého 1/3, 612 42 Brno
- Ústav molekulární farmacie a farmaceutické biotechnologiePalackého 1/3, 612 42 Brno
Fakulta veterinárního lékařství
- Ústav fyziologiePalackého 1/3, 612 42 Brno
- Klinika chorob koníPalackého 1/3, 612 42 Brno
- Klinika chorob přežvýkavců a prasatPalackého 1/3, 612 42 Brno
- Klinika chorob psů a kočekPalackého 1/3, 612 42 Brno
- Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savcůPalackého 1/3, 612 42 Brno
- Ústav patologické morfologiePalackého 1/3, 612 42 Brno
- Ústav farmakologie a farmaciePalackého 1/3, 612 42 Brno
Fakulta veterinárni hygieny a ekologiePalackého 1/3, 612 42 Brno
- Ústav veřejného veterinárního lékařství a toxikologiePalackého 1/3, 612 42 Brno
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 1905/5 166 28 Praha 6
Fakulta chemické technologie
- Ústav organické chemieTechnická 5, 166 28 Praha 660461373
- Ústav organické technologieTechnická 5, 166 28 Praha 6
- Ústav chemie pevných látekTechnická 5, 166 28 Praha 6
Fakulta chemicko-inženýrská
- Ústav analytické chemieTechnická 5, 166 28 Praha 6
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
- Ústav biochemie a mikrobiologieTechnická 3, 166 28 Praha 6
- Ústav analýzy potravin a výživyTechnická 3, 166 28 Praha 6
- Ústav chemie přírodních látekTechnická 5, 166 28 Praha 6
- Ústav konzervace potravinTechnická 3, 166 28 Praha 6
Centrální laboratořeTechnická 5, 166 28 Praha 6
Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látekTechnická 3, 166 28 Praha 6

Oddíl D.

Seznam specializovaných diagnostických a vědecko-výzkumných pracovišť Akademie věd České republiky

Právnická nebo fyzická osoba:
sídlo právnické osoby / místo trvalého pobytu fyzické osoby
Název pracoviště:Adresa pracoviště:IČO právnické nebo fyzické osoby:
Akademie věd České republiky
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Branišovská 31 370 05 České Budějovice
- Entomologický ústav B C A V ČRBranišovská 31, 370 05 České Budějovice60077344
- Ústav molekulární biologie rostlin BC AVČRBranišovská 31, 370 05 České Budějovice
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083 142 20 Praha 4
- Fyziologický ústav AV ČRVídeňská 1083, 142 20 Praha 467985823
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083 142 20 Praha 4 - Krč
- Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč61388971
- Detašované pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., v Třeboni, Sektor 3, Autotrofhí mikroorganizmyOpatovický mlýn, 379 81 Třeboň
- Detašované pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., v Novém HrádkuDoly 183, 549 22 Nový Hrádek
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Rozvojová 1/135, 165 02, Praha 6
- Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.Rozvojová 1/135, 165 02, Praha 667985858
Ústav experimentálni botaniky AV ČR, v. v. i.
Rozvojová 263 165 02Praha6-Lysolaje
- Ústav experimentálni botaniky AV ČR, v. v. i.Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje61389030
Ústav experimentálni medicíny AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083 142 20 Praha 4 - Krč
- Ústav experimentálni medicíny AV ČR, v. v. iVídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč68378041
Ústav makromolekulami chemie AV ČR, v. v. i.
Heyrovského nám. 1888/2 162 06 Praha 6
- Ústav makromolekulami chemie AV ČR, v. v. i.Heyrovského nám. 1888/2, 162 06 Praha 661389013
Ústav molekulárni genetiky AV ČR, v. v. i
Vídeňská 1083 142 20 Praha 4
- Ústav molekulárni genetiky AV ČR, v. v. i.Vídeňská 1083, 142 20 Praha 468378050
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i
Flemingovo nám. 542/2 166 10 Praha 6
- Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. iFlemingovo nám. 542/2, 166 10 Praha 661388963
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Královopolská 62/147 612 64 Brno
- Ústav přístrojové techniky A V ČR, v. v. i.Královopolská 62/147,612 64 Brno68081731“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2016.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené