Nařízení vlády č. 429/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

Čiastka 175/2016
Platnosť od 23.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017

429

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona 377/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, se mění takto:

1. V příloze v části XIII písmeno q) zní:

q) vedení letadla na nepravidelné trati s přistáními na neznámém letišti nebo v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru nebo do krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními složkami a

1. komplexní řízení a velení posádce letadla v roji (kapitán letounu, kapitán vrtulníku),

2. vedení letounu transatlantického letu nebo strategického odsunu ve dvojici (pilot letounu dálkové přepravy),“.

2. V příloze v části XIV písm. m) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní body 3 až 10 se označují jako body 2 až 9.

3. V příloze v části XIV písmeno t) zní:

t) transatlantické lety, strategický odsun, vedení letounu na nepravidelné trati s přistáními na neznámém letišti nebo v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru nebo do krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními složkami (kapitán letounu dálkové přepravy).“.

4. V příloze v části XV písm. a) se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 až 11 se označují jako body 1 až 10.

5. V příloze v části XV se na konci písmene m) doplňuje bod 23, který zní:

23. krajskému vojenskému velitelství (zástupce ředitele krajského vojenského velitelství),“.

6. V příloze v části XVI se na konci písmene b) doplňuje bod 29, který zní:

29. krajskému vojenskému velitelství (ředitel krajského vojenského velitelství),“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:

MgA. Stropnický v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené