Sdělení č. 420/2016 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

Čiastka 170/2016
Platnosť od 19.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2017 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2017

Pôvodný predpis

19.12.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené