Sdělení č. 419/2016 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

Čiastka 170/2016
Platnosť od 19.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017

419

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 14. prosince 2016

o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)


Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2017 aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), zavedeného sdělením Českého statistického úřadu č. 525/2002 Sb., ze dne 18. listopadu 2002, o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF), ve znění sdělení Českého statistického úřadu č. 513/2004 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 412/2011 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 332/2015 Sb. a sdělení Českého statistického úřadu č. 206/2016 Sb.

Aktualizace Číselníku měn a fondů je prováděna na základě změn, které publikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Předmětem aktualizace je zrušení měny běloruský rubl s alfabetickým kódem BYR a numerickým kódem 974 k 31. prosinci 2016.

Platné znění aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.


Předsedkyně:

prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené