Vyhláška č. 415/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Čiastka 169/2016
Platnosť od 19.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2017 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2017

Pôvodný predpis

19.12.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené