Sdělení č. 405/2016 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

Čiastka 165/2016
Platnosť od 12.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017

OBSAH

405

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 6. prosince 2016

o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků


Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, oznamuje s účinností od 1. ledna 2017 aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, stanoveného sdělením Českého statistického úřadu č. 247/2016 Sb.

Předmětem aktualizace Seznamu vybraného zboží a doplňkových služeb je zohlednění změn v kombinované nomenklatuře dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1821, ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, s účinností od 1. ledna 2017 a dále zpřesnění popisu náplně u konkrétního vybraného zboží.

Platné znění Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků je uvedeno v příloze tohoto sdělení a bude zveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese https://www.czso.cz/csu/czso/intrastat_aktualni_informace.


Předsedkyně:

prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.


Příloha

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ

Kód a název položky kombinované nomenklatury1)Doplňkový dvoumístný číselný statistický znak a název vybraného zboží
Kapitola 22
22071000
Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více10Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % objemových nebo více pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
90Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % objemových nebo více pro jiné použití než pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
22072000
Ethylalkohol a ostatní destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu10Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
20Směs 70-85 % objemových kvasného lihu bezvodého zvláště nebo obecně denaturovaného a motorového benzinu, bez aditiv, pro pohon motorů (např. ethanol E85)
90Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu pro jiné použití než pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů
Kapitola 27
27101221
Lakový benzin (White spirit)10Lakový benzin jako komponenta pro výrobu motorových benzinů
20Lakový benzin jako komponenta pro výrobu motorové nafty
90Lakový benzin pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv
27101225
Speciální druhy benzinu, ostatní10Benzin speciální - ostatní jako komponenta pro výrobu motorových benzinů
20Benzin speciální - ostatní jako komponenta pro výrobu motorové nafty
90Benzin speciální - ostatní pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv
27101241
Motorový benzin, ostatní o obsahu olova nepřesahujícím 0,013 g/l, s oktanovým číslem (OČ VM) nižším než 9510Motorový benzin ostatní s obsahem olova do 0,013 g/l, s oktanovým číslem do 95 bez přísad proti zatloukání ventilů
20Motorový benzin ostatní s obsahem olova do 0,013 g/l, s oktanovým číslem do 95 s přísadami proti zatloukání ventilů
27101290
Ostatní lehké oleje10Ostatní lehké oleje jako komponenta pro výrobu motorových benzinů
20Ostatní lehké oleje jako komponenta pro výrobu motorové nafty
90Ostatní lehké oleje pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv
27101915
Ostatní střední oleje pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 2710191110Ostatní střední oleje pro chemickou přeměnu, jinak než dle 27101911 jako rafinérské suroviny (rafinérský vstup)
20Ostatní střední oleje pro chemickou přeměnu, jinak než dle 27101911, jako ropné produkty (rafinérský výstup)
27101929
Střední oleje pro jiné účely, ostatní10Střední oleje pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, neobsahující bionaftu (biosložky)
20Střední oleje pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, neobsahující bionaftu (biosložky)
91Střední oleje s funkčními přísadami2), neobsahující bionaftu (biosložky)
99Střední oleje pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, neobsahující bionaftu (biosložky)
27101931
Těžké oleje plynové pro specifické procesy10Těžké oleje plynové pro specifické procesy jako rafinérské suroviny
20Těžké oleje plynové pro specifické procesy jako topný a ostatní plynový olej
27101943
Těžké oleje plynové, pro jiné účely, obsah síry do 0,001 % hmotnostních30Těžké oleje plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
51Těžké oleje plynové pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
91Těžké oleje plynové s funkčními přísadami2), obsah síry do 0,001 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
99Těžké oleje plynové pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
27101946
Těžké oleje plynové, pro jiné účely, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, avšak nepřesahující 0,002 % hmotnostních30Těžké oleje plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
51Těžké oleje plynové pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
91Těžké oleje plynové s funkčními přísadami2), obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
99Těžké oleje plynové pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
27101947
Těžké oleje plynové, pro jiné účely, obsah síry nad 0,002 % hmotnostních, avšak nepřesahující 0,1 % hmotnostních30Těžké oleje plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,002 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1% hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
51Těžké oleje plynové pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů obsah síry nad 0,002 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
91Těžké oleje plynové s funkčními přísadami2), obsah síry nad 0,002 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
99Těžké oleje plynové pro jiné použití než pro výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,002 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
27101948
Těžké oleje plynové, pro jiné účely, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních30Těžké oleje plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,1% hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
51Těžké oleje plynové pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
91Těžké oleje plynové s funkčními přísadami2), obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
99Těžké oleje plynové pro jiné použití než pro výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
27101951
Těžké topné oleje pro specifické procesy10Vakuový destilát - těžké topné oleje pro specifické procesy jako rafinérské suroviny (rafinérský vstup)
20Vakuový destilát - těžké topné oleje pro specifické procesy jako ostatní ropné produkty (rafinérský výstup)
27101955
Těžké topné oleje pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 2710195110Vakuový destilát - těžké topné oleje pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 27101951 jako rafinérské suroviny (rafinérský vstup)
20Vakuový destilát - těžké topné oleje pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 27101951 jako ostatní ropné produkty (rafinérský výstup)
27101962
Těžké oleje topné, pro jiné účely, obsah síry do 0,1 % hmotnostních10Těžké oleje topné pro výrobu tepla, obsah síry do 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
90Těžké oleje topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry do 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
27101964
Těžké oleje topné, pro jiné účely, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, avšak nepřesahující 1 % hmotnostních10Těžké oleje topné pro výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, ale nepřesahující 1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
90Těžké oleje topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, ale nepřesahující 1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
27101968
Těžké oleje topné, pro jiné účely, obsah síry nad 1 % hmotnostních10Těžké oleje topné pro výrobu tepla, obsah síry nad 1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
90Těžké oleje topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)
27101971
Mazací oleje; ostatní oleje pro specifické procesy10Mazací oleje; ostatní oleje pro specifické procesy jako rafinérské suroviny (rafinérský vstup)
20Mazací oleje; ostatní oleje pro specifické procesy jako suroviny pro výrobu maziv a mazacích olejů (rafinérský výstup)
30Mazací oleje; ostatní oleje pro specifické procesy) jako ostatní ropné produkty (rafinérský výstup) jinak než 2710197110 a 2710197120
27101981
Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro turbiny11Motorové oleje automobilové
12Motorové oleje letecké
20Motorové oleje ostatní; ne automobilové, letecké
30Mazací oleje pro chladící kompresory
40Mazací oleje pro plynové a vzduchové kompresory
50Mazací oleje turbínové
90Oleje kompresorové, turbínové, ostatní
27101983
Hydraulické oleje10Oleje hydraulické
90Kapaliny pro hydraulické účely, ostatní
27101985
Bílé oleje, kapalný parafín10Oleje bílé technické
20Oleje medicinální (paraffinum liquidum)
27101987
Převodové oleje a oleje pro reduktory11Oleje převodové automobilové
12Oleje převodové letecké
20Oleje převodové průmyslové
90Oleje převodové pro reduktory
27101991
Oleje používané při obrábění kovů, při uvolňování odlitků z forem, antikorozní oleje10Oleje pro obrábění kovů
20Oleje pro uvolňování odlitků
30Oleje antikorozní
27101993
Elektroizolační oleje10Oleje transformátorové
20Oleje elektroizolační, ostatní
27101999
Ostatní mazací oleje a ostatní oleje10Oleje ložiskové
20Oleje mazací ostatní pro technologické účely
30Oleje pro přenos tepla, kalení
41Maziva plastická automobilová, obsahující nad 70 % minerálních olejů
42Maziva plastická ostatní, obsahující nad 70 % minerálních olejů
50Oleje textilní
60Oleje postřikové
70Oleje formové
90Oleje ostatní
27102011
Plynové oleje, jinde neuvedené, obsah síry do 0,001 % hmotnostních30Plynové oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
51Plynové oleje, jinde neuvedené, pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
91Plynové oleje, jinde neuvedené, s funkčními přísadami2), obsah síry do 0,001 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
99Plynové oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
27102015
Plynové oleje, jinde neuvedené, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, avšak nepřesahující 0,002 % hmotnostních30Plynové oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
51Plynové oleje, jinde neuvedené, pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
91Plynové oleje, jinde neuvedené, s funkčními přísadami2), obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
99Plynové oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
27102017
Plynové oleje, jinde neuvedené, obsah síry nad 0,002 % hmotnostních, avšak nepřesahující 0,1 % hmotnostních30Plynové oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,002 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
51Plynové oleje, jinde neuvedené, pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry nad 0,002 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1% hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
91Plynové oleje, jinde neuvedené, s funkčními přísadami2), obsah síry nad 0,002 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
99Plynové oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,002 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
27102019
Plynové oleje, jinde neuvedené, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních30Plynové oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
51Plynové oleje, jinde neuvedené, pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
91Plynové oleje, jinde neuvedené, s funkčními přísadami2), obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
99Plynové oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
27102031
Topné oleje, jinde neuvedené, obsah síry do 0,1 % hmotnostních10Topné oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla, obsah síry do 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
90Topné oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry do 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
27102035
Topné oleje, jinde neuvedené, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, avšak nepřesahující 1 % hmotnostních10Topné oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, ale nepřesahující 1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
90Topné oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, ale nepřesahující 1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
27102039
Topné oleje, jinde neuvedené, obsah síry nad 1 % hmotnostních10Topné oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla, o obsahu síry převyšujícím 1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
90Topné oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro výrobu tepla, o obsahu síry převyšujícím 1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)
27102090
Ostatní minerální oleje a oleje ze živičných nerostů (kromě plynových a topných) jinde neuvedené, ostatní oleje20Ostatní minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jinde neuvedené, ostatní oleje jako komponenta pro výrobu motorové nafty, obsahující bionaftu (biosložky)
30Ostatní minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jinde neuvedené, ostatní oleje pro výrobu tepla, obsahující bionaftu (biosložky)
40Ostatní minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jinde neuvedené, ostatní oleje jako komponenta pro výrobu mazacích látek, obsahující bionaftu (biosložky)
90Ostatní minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jinde neuvedené, ostatní oleje (kromě odpadních olejů), pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv, tepla a mazacích látek, obsahující bionaftu (biosložky)
27111291
Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky zkapalněné, propan ostatní o čistotě < 99 % pro specifické procesy10Propan o čistotě < 99 % zkapalněný, ostatní, pro specifické procesy jako rafinérská surovina (rafinérský vstup)
20Propan o čistotě < 99 % zkapalněný, ostatní, pro specifické procesy jako ropný produkt (rafinérský výstup), jiné než uvedené pod 2711129110
27111310
Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky zkapalněné, butany pro specifické procesy10Butany zkapalněné pro specifické procesy jako rafinérské suroviny (rafinérský vstup)
20Butany zkapalněné pro specifické procesy jako ropné produkty (rafinérský výstup), jiné než uvedené pod 2711131010
27111900
Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky zkapalněné, ostatní10Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky -zkapalněné - ostatní, jako rafinérské suroviny (rafinérský vstup)
20Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky -zkapalněné - ostatní, jako ropné produkty - LPG, PB (rafinérský výstup)
27112900
Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky v plynném stavu, ostatní10Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky, v plynném stavu, ostatní, jako rafinérské suroviny (rafinérský vstup)
20Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky, v plynném stavu, ostatní (bez zemního plynu) jako rafinérský plyn nezkapalněný (rafinérský výstup)
27129031
Ostatní parafíny, ozokerit, montánní vosk nebo rašelinový vosk (přírodní produkty), ostatní surové vosky pro specifické procesy10Ostatní surové vosky pro specifické procesy jako rafinérské suroviny (rafinérský vstup)
20Ostatní surové vosky pro specifické procesy jako ropné produkty (rafinérský výstup)
27132000
Ropné živice10Asfalty ropné silniční (pro stavbu silnic a úpravy vozovek)
20Asfalty ropné stavebně izolační (zálivky, nátěry apod.)
30Asfalty ropné průmyslové (pro výrobu lepenek, krytin apod.)
40Asfalty ropné modifikované (speciální, s polymery a kopolymery)
90Živice petrolejové ostatní
27150000
Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty)10Asfaltové emulze (asfalt s vodou a emulgátory)
20Asfaltové výrobky s rozpustidlem (ředěné asfalty)
90Směsi živičné na bázi přírodní ropné živice, dehtu, smoly apod., ostatní
Kapitola 29
29091990
Acyklické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, ostatní40Ostatní acyklické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty jako komponenta pro výrobu motorových benzinů
90Ostatní acyklické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv
Kapitola 38
38249992
Ostatní chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících převážně z organických sloučenin), jinde neuvedené ani nezahrnuté, ostatní, v kapalném stavu při 20 °C10Směs 70-85 % objemových kvasného lihu bezvodého zvláště nebo obecně denaturovaného a automobilového benzinu, s aditivy, pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů (např. palivo ethanol E85)
20Směs bioethanolu obsahujícího min. 92,2 % hmotnostních ethanolu vyrobeného z biomasy a vyšších nasycených alkoholů s aditivy (např. palivo ethanol E95 pro vznětové motory) pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
99Ostatní chemické výrobky a přípravky, sestávající převážně z organických sloučenin, jinde neuvedené, kromě směsí bioethanolu pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
38260010
Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, monoalkylestery mastných kyselin obsahující 96,5 % obj. nebo více esterů (FAMAE)70Mono-alkylestery mastných kyselin, obsahující 96,5 % obj. nebo více esterů (např. MEŘO), pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
99Mono-alkylestery mastných kyselin, obsahující 96,5 % obj. nebo více esterů, pro jiné použití než pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí pro pohon motorů
38260090
Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, ostatní80Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, ostatní, pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
90Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, ostatní, pro jiné použití než pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů

Poznámky pod čiarou

1) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

2) Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené