Vyhláška č. 400/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb.

Čiastka 163/2016
Platnosť od 12.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené