Vyhláška č. 395/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

(v znení č. o1/c164/2016 Sb.)

Čiastka 161/2016
Platnosť od 07.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené