385

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 16. listopadu 2016

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce


Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 20. května 2017 nové volby do zastupitelstva obce:

obecokreskraj
KozlovOlomoucOlomoucký

Ministr:

v z. JUDr. PhDr. Mlsna, Ph.D., v. r.

náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené