Nařízení vlády č. 346/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb.

Čiastka 136/2016
Platnosť od 26.10.2016
Účinnosť od 01.11.2016

346

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. září 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb.

Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnostSlužební tarif v Kč měsíčně
Vojín10300
Svobodník21110
Desátník22300
Četař23620
Rotný27550
Rotmistr29510
Nadrotmistr31490
Praporčík33670
Nadpraporčík36060
Štábní praporčík46990
Poručík31690
Nadporučík36060
Kapitán41530
Major46990
Podplukovník52450
Plukovník63380
Brigádní generál74310
Generálmajor85230
Generálporučík96160
Armádní generál106980“.

2. V § 2 odstavec 2 zní:

(2) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnostSlužební tarif v Kč měsíčně
Vojín10300
Svobodník10720
Desátník11130
Četař11550
Rotný11960
Rotmistr12380
Nadrotmistr12800“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2016.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:

MgA. Stropnický v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené