Zákon č. 321/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku

Čiastka 126/2016
Platnosť od 03.10.2016
Účinnosť od 01.12.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2016 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.12.2016

Pôvodný predpis

03.10.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené